1. Home
 2. Wine
 3. Wine type
 4. Red wine
 5. Blends
 6. Colorito Merlot & Cabernet Franc

Colorito Merlot & Cabernet Franc 2019

Out of stock
Art. # 2580

Мерлото за това вино произлиза от два масива в с.Хърсово - 1.2 дка с възраст около 30 години и в с.Кромидово – 48 дка на възраст 4 години. Лозовият масив от Каберне Фран се намира в землището на с. Кромидово и е с площ 11 дка. Средната възраст на лозята е близо 30 години. Те се отглеждат чрез спазване на биодинамичните практики в лозарството. По-дълбоката коренова система на старите лозя, спомага за снабдяването им с минерални вещества и микроелементи. Това дава отражение върху структурата на полученото вино. Климатът е топъл, благодарение на въздушните течения, идващи от Егейско море, но вечер от заобикалящите планини се спускат по-хладни течения, които допринасят за по-големите денонощни амплитуди. Почвите са песъчливи с голям процент варовик.

Region

Profile

 • Fruit
 • Body
 • Dryness
 • Tanins
 • Sweetness
 • Freshness
 • Alcohol

Flavours

 • Plum Plum
 • Black Cherry Black Cherry
 • Green Spices Green Spices

Glass

Large glass for red wine

Serving Temperature

Room Temperature Room Temperature

Food pairing

 • Red Meats Red Meats
 • Raw Dried Meats Raw Dried Meats
 • Roasted Vegetables Roasted Vegetables

Maturity

Drink now

More about this wine

Merlot

Merlot

Southwest of France is Merlot’s birthplace - the regions of Saint-Émilion and Pomerol. Merlot is nowadays widely planted across the world much like Cabernet Sauvignon because it is an early maturing grape variety and because of its ability to ripen fully even in slightly cooler climates. Smooth, velvety, soft and rounded - an “easy drinking" wine with tender tannic structure - these are the common descriptions of Merlot wines.

More wines of the same variety

Similar products

Customer reviews

No reviews available

Be the first to review