Безплатна доставка над 119лв
 1. Начало
 2. Блог
 3. Новини
 4. Завърти и Спечели вълнуващи награди през юли!

Завърти и Спечели вълнуващи награди през юли!

27.06.2024
Автор: Seewines

 

 

 

Как да участваш: 

 

Натисни СТАРТ или бутона в левия ъгъл и въведи своя имейл. След това завърти колелото и виж каква награда ще спечелиш! Всеки участник печели. Ще получиш код за отстъпка на следващия прозорец. Копирай кода и го добави към следващата си поръчка, за да се възползваш. 

Кодът е еднократен и не може да се комбинира с други кодове за отстъпка, включително с отстъпки от лоялната програма. 
 

Какво можеш да спечелиш: 
 

 • - Слънцезащитен спрей Ambre Solaire
  - Гурме изненада на стойност 15.50лв
 • - Код за 20% остъпка
  - Код за безплатна доставка
  - Код за 15% отстъпка
  - Код за 10% отстъпка 

 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 
“Завърти и спечели”

I. Организатор
1. Организатор на промоционалната игра “Завърти и спечели”” („Играта‘) е „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД, с ЕИК 205017678, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Витоша, бул. „България“ № 106 („Организатор“)

2. Правилата за участие в Играта („Правила“) са достъпни на интернет страницата на Играта, намираща се на следния адрес: : https://seewines.com/  С участието си в Играта Участниците се съгласяват, че приемат условията и Правилата за участие в нея.

3. Организаторът на Играта запазва правото си, по всяко време да допълва и/или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила, след като са оповестени на посочения в предходната точка онлайн адрес.

II. Територия на провеждане на Играта
1. Играта се организира и провежда изцяло на територията на Република България, посредством електронния магазин на Организатора с адрес: https://seewines.com/.

III. Период на Играта
1. Продължителността на Играта обхваща периода от 00:00 ч. на 02.07.2024 г. до 23:59 ч. на 31.07.2024 г., включително (наричан по-долу „Период на Играта“), освен ако не са налице промени, съгласно настоящите Правила. Това е последният ден, в който учатниците могат да се възползват от Играта и е обвързващ за Дружеството 
2. Организаторът запазва правото си по всяко време да промени и/или удължи периода на Играта. В случай на подобно изменение, промените ще бъдат оповестени на интернет страницата на Играта.

IV. Участници
1. В Играта могат да участват всички физически дееспособни лица, с постоянен адрес в Република България, които имат навършена 18-годишна възраст.
2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години, както и че имат право валидно и неограничено, самостоятелно да извършват всички действия, във връзка с участието в Играта.
3. В Играта нямат право да участват служители на „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД, „Сийуайнс“ АД, „Сийуайнс Спирит“ АД, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи, братя, сестри).
4. Получаването на наградата от Печеливш участник е обвързано със закупуването на продукт/и на стойност не по-малко от 4 /четири/ лева, предлаган/и на електронния магазин на Организатора.         
V. Механизъм на Играта.
1.1. За да се регистрира Участие в Играта, Учатникът трябва да:
- посети страницата на Играта, находяща се на адрес https://seewines.com;
- да въведе валиден имейл адрес, чрез което действие дава съгласието си да се абонира за маркетингова комуникация за играта и 
- да завърти колелото чрез бутон „Завърти“ в периода на Играта 
1.2. След завъртане, Учатникът може да спечели един от промоционален код/ награда, посочени в точка VI по-долу. 
1.3. В случай че спечели промоционален код/ награда, на Печеливш участник се отваря прозорец с изписан промоционален код. Освен в отворения прозорец, Печелившия участник получава същия промоционален код и на посочения от него по т.V,1.1 по-горе имейл адрес. 
1.4. За да използва/ получи награда си, Участникът трябва да направи поръчка на seewines.com на минимална стойност 4 /четири/ лева и да добави промоционалния код в указаното поле. След добавянето му в количката автоматично се добавя предметната награда или се начислява отстъпката, в зависимост от спечеления код. 
1.5. За да се възползва от кода, Участникът не е длъжен да направи поръчката си от профила, свързан с имейл адреса, посочен от него по т.V,1.1 по-горе.
1.6. При завършване на поръчката промоционалният код не може да се комбинира с други кодове за отстъпка, включително отстъпка от лоялната програма.
2. Всеки участник има право на едно завъртане на колелото и на една регистрация с валиден имейл адрес.  Всеки участник има право да  спечели само 1 (една) от посочените в Раздел VI награди при тегленето на награда по реда на Раздел V.
3. Поръчките, с които Печеливш участник може да използва промоционалния код и да използа/ получи наградата си се осъществяват в съответствие с Условията за ползване на електронния магазин на Организатора, достъпни на следния интернет адрес: https://seewines.com/usloviia-za-polzvane.
4. С регистрирането на участието си по реда на т. V, 1.1 по-горе в Играта Участниците се съгласяват, че приемат условията и Правилата за участие в нея, както и да получават маркетингова комуникация за играта на използвания за участие имейл.  
5.1. Организаторът си запазва правото да отстрани от промоционалната Игра и свързаното с нея теглене на награди по всяко време Участник, който не спазва Правилата за участие и/или Условията за ползване на електронния магазин и/или Участник, който е упражнил правото си на отказ от направената поръчка. 
5.2. При упражняване правото си на отказ от направена поръчка, която е съдържала и предметна награда (слънцезащитен спрей или гурме продукт изненада), Участникът е длъжен да върне и съответната предметна награда. 
6. Участието в Играта с награди и получаването на награда е доброволно като всеки регистрирал участие Участник може да заяви изрично пред Организатора, че не желае да участва в нея, или че не желае да получи спечелена награда на имейл - [email protected]..
7. В случай на каквото и да е съмнение за злоупотреба с механизма/правилата на Играта, Организаторът си запазва правото да не предостави спечелената от съответния участник награда. Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на злоупотреба. Проверка за злоупотреба може да бъде извършвана по всяко време.
VI. Награди
1. Наградите, осигурени от Организатора, за целия период на провеждане на играта, са промоционални кодове, със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни от получаването му от Печеливш участник:
    за 50 ( петдесет) броя слънцезащитен спрей Ambre Solаir, 150 мл., на стойност 23 /двадесет и три/ лева
    20 (двадесет) кода за 20% отстъпка за нашия онлайн магазин seewines.com, максимална стойност на отстъпката, което може да използва Печеливш участник не може да бъде по-голяма от сума в размер на 400 /четиристотин/ лева     . В случай че отстъпката от 20% за поръчката, за която Печеливш участник използа промоционалния код е по-голяма от посочената сума, то при финализирането и се приспада по-малката сума с оглед посоченото ограничение. Кодът не важи за продукти, включени в други промоции или за които вече има отстъпка. 
    за 40 ( четиридесет) броя гурме продукт изненада, от които: 
•    Маслени бисквити с шоколадов чипс 100 гр. – 15.50 бр.
•    Маслени бисквити с шоколад и шоколадов чипс 100 гр. – 15.50 бр.
•    Маслени бисквити със зърна от тонка 100 гр. – 15.50 бр.
2. Организаторът не е производител на слънцезащитните спрейове и гурме продукти, разпределяни с настоящата Игра. Наградите са закупени от Организатора от търговец, предлагащ съответните стоки/услуги. Дружеството не носи отговорност и към него не могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на спечелените награди или претенции по повод на вреди, причинени от евентуален дефект на стоките.
3. Наградата не може да бъде променяна/заменяна, включително и за нейната парична равностойност.

VII. Принцип на раздаване на наградите
1. Печелившите участници („Печеливши“) се определят на случаен принцип от софтуер при завъртане на колелото по реда на т.V по-горе.
2. Кодовете за отстъпка, спечелени от Печеливш участник, се визуализират в прозорец, в който се изписва промоционален код и се изпращат от Организатора на посочения от Печеливш участник по реда на т.V,1.1 по-горе имейл адрес.
3. За да използва промоционалния код за отстъпка или да получи награда си, Печеливш участник трябва да направим поръчка на електронния магазин на Организатора seewines.com на минимална стойност 4 /четири/ лева и да добави промоционалния код в указаното поле. След добавянето му в количката автоматично се добавя предметната награда или се начислява отстъпката, в зависимост от спечеления код.4. При добавяне на промоционален код за предметна награда, спечелената предметна награда се изпраща на адреса за доставка, посочен при завършване на съответната поръчка. 
5. Печеливш Участник има право да се откаже от наградата. В този случай Организаторът  запазва наградата за себе си.

VII. Отговорност
1. Организаторът не носи отговорност, в случай, че участник е предоставил грешни, неверни и/или невалидни данни.
2. Организаторът не носи отговорност, в случай че промоционалният код не е използван/ предметната награда не е получена поради невъзможност/пропуск, дължащи се на вина на печелившият участник да го добави към поръчка си или да я получи при доставка.
3. Организаторът на Играта не носи отговорност, в случай на невъзможност за участие в Играта, поради технически проблеми, проблеми с телекомуникационни мрежи, системи, устройства, или други проблеми от подобно естество, както и поради възникването на други форсмажорни обстоятелства, нормативни, или законови ограничения.
VIII. Прекратяване на Играта
1. Играта приключва с изтичането на посочения от Организатора в настоящите Правила срок.
2. Независимо от горното, Организаторът запазва правото си да прекрати Играта по всяко време и изцяло по своя преценка.
IX. Спорове.
1. Организаторът на Играта не е длъжен да води допълнителна кореспонденция за непечеливши, за претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални Правила или по други подобни поводи.
2. При възникване на спорове между Организатора и някой от участниците, те ще бъдат решавани посредством преговори между страните, като при невъзможност да се постигне съгласие, спорът може да бъде заведен пред компетентните административни или съдебни органи.
X. Обработване на личните данни
1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имейл, дата на раждане) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Организатора и/или друго дружество от групата на Организатора, както и техни подизпълнители, само за цели, свързани с настоящата Игра, на основание даденото от съответното лице съгласие.
2. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
3. Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес: [email protected]
4. Използването – събирането и администрирането на личните данни на участниците, ще се извършва в съответствие с Общия регламент за защита на данните 679/2019 г. (GDPR), българския Закон за защита на личните данни, както и с Политиката за защита на личните данни на Организатора, която е достъпна на следния адрес: https://seewines.com/politika-za-poveritelnost
 

Настоящите Правила са приети и утвърдени от Управителя на „Сийуайнс Логистикс“ ЕООД.